ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
CYDADIET logo image
cydadiet logo

Ανακοινωθέν αναφορικά με την ένταξη των κλινικών διαιτολόγων Κύπρου στο Γε.Σ.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Ημερομηνία: 1 Δεκεμβρίου, 2020

Προς: Μέλη Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου (ΣυΔιΚυ), ΜΜΕ, Κοινό

Κοιν.:  Μέλη Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ)

Θέμα: Ανακοινωθέν αναφορικά με την ένταξη των κλινικών διαιτολόγων Κύπρου στο Γε.Σ.Υ.

Αγαπητά μέλη,

Αναφορικά με την ένταξη των Κλινικών Διαιτολόγων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου (ΣυΔιΚυ), επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του και το κοινό, ότι σε έκτακτη συνέδρια του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ολομέλειας στις 29.11.2020 και 30.11.2020, αποφάσισε όπως αποδεχτεί την τελική πρόταση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) που αφορούσε την ένταξη των Κλινικών Διαιτολόγων στο ΓεΣΥ.

Η απόφαση αυτή του ΣυΔιΚυ,  βασίστηκε στην αναβαθμισμένη τελική πρόταση του ΟΑΥ, μετά από συνομιλίες και αντιπροτάσεις του Συνδέσμου μας.  Επίσης, στην θετική αυτή απόφαση συνέβαλαν και τα όσα συμφωνήθηκαν με τον ΟΑΥ κατά τις μεταξύ μας διαβουλεύσεις, καθώς και οι δεσμεύσεις του ΟΑΥ που λήφθηκαν κατά την τελευταία συνάντηση του ΣυΔιΚυ με τον ΟΑΥ που έλαβε χώρα στις 30.11.2020. Τα όσα συμφωνήθηκαν, μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για αειφόρο και υψηλού επιπέδου εξάσκηση των καθηκόντων των Κλινικών Διαιτολόγων για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους.

Λαμβανομένης υπόψη της βάσης των διαβουλεύσεων, που αποτέλεσε το αρχικό κείμενο των Κανονισμών στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά και της πρώτης πρότασης του ΟΑΥ για τις δραστηριότητες και τις σχετικές αποζημιώσεις, η κατάληξη αξιολογείται στρατηγικά, ως ιδιαίτερα επιτυχημένη.  Παρά την επιτυχημένη αυτή κατάληξη, η διαβούλευση με τον ΟΑΥ θα συνεχίσει, έτσι ώστε να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και απαιτήσεις του ΣυΔιΚυ  για το καλό των Κλινικών Διαιτολόγων, αλλά και όλων των μελών του ΣυΔιΚυ, με κύριο γνώμονα τον ασθενή.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, παραμένει η πάγια θέση του ΣυΔιΚυ, ότι η βελτίωση του πλαισίου των παρεχόμενων διαιτολογικών και διατροφικών υπηρεσιών στο ΓεΣΥ, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ένταξη εντός αυτού και των διαιτολόγων και διατροφολόγων σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως  αρμόζει σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Υγείας. Γι’ αυτό τον λόγο, αλλά και ενόψει των άλλων εισηγήσεων μας για βελτίωση  των υπηρεσιών των Κλινικών Διαιτολόγων, ο ΣυΔιΚυ  θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του προς επίτευξη όλων των στόχων που έχουν τεθεί.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔιΚυ επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες σε όσους εργάστηκαν με στόχο την επίτευξη των πιο πάνω, τους εξωτερικούς συνεργάτες του ΣυΔιΚυ (οικονομικούς και νομικούς συμβούλους), που μαζί με τον ΣυΔιΚυ χειρίζονταν την ένταξη των Κλινικών Διαιτολόγων στο ΓεΣΥ, αλλά και στα στελέχη του ΟΑΥ για την ουσιαστική πρόθεση διαπραγμάτευσης την οποία επέδειξαν. Ελπίζουμε ότι στο ίδιο πλαίσιο επαγγελματισμού και δεοντολογίας, θα συνεχιστεί στο μέλλον η συνεργασία μας, για την οποία δηλώνουμε την αδιαμφισβήτητη ετοιμότητά μας.

                                                                                                                                                                                1/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ