ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
CYDADIET logo image
cydadiet logo

Γίνε ΜΕΛΟΣ

 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

 1. του Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου συμπληρώστε τις αιτήσεις εγγραφής και στείλτε τις στις αντίστοιχες διευθύνσεις.  
  Μην ξεχάσετε ναεπισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έντυπα, δικαιολογητικά και τέλη. Για κάθε πρόβλημα ή σχετική απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cyrbfstd@outlook.com) ή τηλεφώνου 22452258 / φαξ 22452292.
 2. του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου συμπληρώστε τις αιτήσεις εγγραφής και στείλτε τις στις αντίστοιχες διευθύνσεις.  Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έντυπα, δικαιολογητικά και τέλη. Για κάθε πρόβλημα ή σχετική απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@cydadiet.org) ή τηλεφώνου 22452258  / φαξ 22452292.


Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

KΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩN

 • Κλινικός Διαιτολόγος, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος
 • Επιστήμονας Τροφίμων
 • Τεχνολόγος Τροφίμων

Ορισμοί του κλινικού διαιτολόγου, διαιτολόγου, διατροφολόγου

orismos 2019
Νομοθεσία

nomos
Τέλη με τα οποία πρέπει να συνοδεύεται η αίτηση
Για εγγραφή στο Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων: 50€ (πενήντα ευρώ)

Αίτηση για Εγγραφή Μέλους στο Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων και Τεχνολόγων Τροφίμων 

Αίτηση για Εγγραφή Μέλους στο Μητρώο Διαιτολόγων 


 Διεύθυνση Αποστολής:
Στείλτε την αίτηση σας στην Διεύθυνση:
Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου
Τ.Θ. 28604, 2081 Λευκωσία


Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έντυπα, δικαιολογητικά και τέλη.
Για κάθε πρόβλημα ή σχετική απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου 22070699 ή φαξ 22070233 ή email: CyRBFSTD@outlook.com

 

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

KΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩN

 • Ενεργά μέλη
 • Αντεπιστέλλοντα μέλη
 • Επίτιμα μέλη
 • Φοιτητές μέλη
 • Συνδρομητές μέλη

Ενεργά μέλη

(α) Άτομα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν μετά από την υποβολή αίτησης με βάση καθορισμένο τύπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνουν μέλη του Σωματείου νοουμένου ότι είναι εγγεγραμμένοι διαιτολόγοι, κλινικοί διαιτολόγοι, διαιτολόγοι εξ'επαγγέλματος ή διατροφολόγοι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Ν. 31(1)/96 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που θα τροποποιεί ή αντικαθιστά τον πιο πάνω Νόμο. Ο τύπος της αίτησης καθορίζεται με  Εσωτερικούς Κανονισμούς.

(β) Ενεργό μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό ελεύθερα οποτεδήποτε το επιθυμεί, υποβάλλοντας γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτηση του, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους. Στην περίπτωση αυτή η παραίτηση του μέλους ισχύει από το τέλος του εν λόγω λογιστικού έτους και το μέλος που παραιτείται υποχρεούται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής του.

(γ) Η εγγραφή ως μέλους του Σωματείου εξυπακούει την από μέρους του αποδοχή του παρόντος Καταστατικού στην ολότητα του.

 
Αντεπιστέλλοντα μέλη, που είναι αλλοδαπά, που διαμένουν προσωρινά στη Χώρα μας και που συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου και είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση, ύστερα από γραπτή αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Επίτιμα μέλη, που είναι επιφανείς προσωπικότητες, που κατέχουν εξέχουσα θέση στο δημόσιο βίο της χώρας μας, που επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση.
 
Φοιτητές μέλη, που είναι φοιτητές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κλάδο της διαιτολογίας, κλινικής διαιτολογίας ή της επιστήμης της διατροφής.
 
Συνδρομητές μέλη, που είναι φίλοι, του Συνδέσμου και ενδιαφέρονται για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.
 
Ορισμοί του κλινικού διαιτολόγου, διαιτολόγου, διατροφολόγου

orismos 2019

Τέλη με τα οποία πρέπει να συνοδεύεται η αίτηση και ανανέωση συνδρομής.
 
(α) Για εγγραφή:                 
·         μελών 70€ (εβδομήντα ευρώ) (20€ εγγραφή+ 50€ συνδρομή)
          (σαράντα πέντε ευρώ) (20€ εγγραφή + 25€ συνδρομή)
(β) Για ετήσια συνδρομή:
·         ενεργών μελών 50€ (πενήντα ευρώ)
·         φοιτητών/συνταξιούχων/συνδρομητών 25€ (εικοσί πέντε ευρώ)

Αίτηση για εγγραφή μέλους στο Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου
 

Διεύθυνση Αποστολής:
 
Στείλτε την αίτηση σας στην Διεύθυνση:
Σύνδεσμος Διαιτολόγων Κύπρου
Τ.Θ. 28823
Τ.Τ. 2083 Λευκωσία
 
 
Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έντυπα, δικαιολογητικά και τέλη.
 
Για κάθε πρόβλημα ή σχετική απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου 22452258 ή  φαξ 22452292 ή Email: info@cydadiet.org