ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
CYDADIET logo image
cydadiet logo

Ποίο είναι το κατάλληλο βάρος για ένα ενήλικα;

 

Το βάρος του ατόμου είναι υποκειμενικό και εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, το ύψος, τη φυσιολογική κατάσταση και την ενεργητικότητα του. Καλό είναι να εξηγήσουμε ορισμένες έννοιες του βάρους.

 

Ιδανικό βάρος:
Το ιδανικό βάρος ορίζεται το βάρος του ατόμου σύμφωνα με τις ανθρωπομετρικές παραμέτρους που αναφέρθηκαν πιο πάνω και υπολογίζεται βάση επιστημονικών εξισώσεων ή πινάκων βάρους.

 

Υγιές βάρος:
Υγιές βάρος ορίζεται το βάρος του ατόμου στο οποίο το άτομο έχει μειωμένο κίνδυνο προβλημάτων υγείας σε σχέση με το βάρος. Το υγιές βάρος υπολογίζεται βάση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) (Body Mass Index – BMI) ΔΜΣ είναι η σχέση ύψους με το βάρος

 

ΔΜΣ=    Bάρος(Kg)____ / Ύψος2 (m2)

 

ΒΜΙ Και Βαθμός Κινδύνου Για Προβλήματα Υγείας
ΒΜΙ   κίνδυνος(οι) για προβλήματα υγείας σε σχέση με το σωματικό βάρος

 

      20-25                 πολύ χαμηλός κίνδυνος
      26-30                 χαμηλός κίνδυνος
      31-35                 μέτριος κίνδυνος
      36-40                 αυξημένος κίνδυνος
      40+                   πολύ αυξημένος κίνδυνος

 

Kατάταξη                                             ΒΜΙ
Ελλειποβαρή                                     <18,5
Κανονικό Βάρος                               18,5-24,99
Υπέρβαρος                                        ≥25
Προπαχυσαρκία                              25-29,99
Παχυσαρκία βαθμού Ι                     30-34,99
Παχυσαρκία βαθμού ΙΙ                    35-39,99
Παχυσαρκία βαθμού ΙΙΙ                   ≥40

 

Επομένως, το κάθε άτομο έχει το δικό του «υγιές βάρος» το οποίο μπορεί να επιτύχει με την βοήθεια του εγγεγραμμένου διαιτολόγου.

Συχνές ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ