ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
CYDADIET logo image
cydadiet logo

Ποιο είναι το υγιές βάρος για παιδιά;

Η αξιολόγηση του βάρους των παιδιών και εφήβων γίνεται με την χρήση πινάκων όπου καταγράφετε η σχέση του βάρους, ύψους, διάμετρος κεφαλής και Δίκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ως προς την ηλικία. Ο ΔΜΣ υπολογίζεται ως το βάρος του παιδιού σε κιλά δια το ύψος σε μέτρα επί το ύψος σε μέτρα (κιλά/μέτρα²). Εάν το βάρος ή ο ΔΜΣ σε σύγκριση με την ηλικία ξεπερνάει την 95η εκατοστιαία θέση τότε έχουμε Παχυσαρκία, ενώ αν ξεπερνά την 85η εκατοστιαία θέση έχουμε ένα σωματικά υπέρβαρο παιδί. Το βάρος και το ύψος των εφήβων πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά και σε τακτά διαστήματα. Από τη βρεφική ηλικία μέχρι και τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής τους τα παιδιά ακολουθούν περίπου τα ίδια κανάλια ή εκατοστιαία θέση. Σε γενικές γραμμές, το βάρος του νεογνού διπλασιάζεται στους 6 πρώτους μήνες ζωής, στο χρόνο τριπλασιάζεται και μέχρι το τέλος του 2ου έτους ζωής το βάρος τετραπλασιάζεται. Το ύψος του νεογνού επίσης αυξάνεται κατά 50% στο πρώτο χρόνο και διπλασιάζεται μέχρι την ηλικία των 4 ετών περίπου. Το βάρος του παιδιού μετά τα 2 του χρόνια αυξάνεται ένα μέσο όρο 2-3κιλά το χρόνο μέχρι την ηλικία των 9-10 ετών. Μετά την ηλικία των 2 ετών το ύψος αυξάνεται ένα μέσο όρο 6-8cm το χρόνο μέχρι την εφηβεία.

Συχνές ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ